โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

เพศ จำนวน
ชาย 429
หญิง 378
รวม 807
โรงเรียนในสังกัด อบจ. ชลบุรี


 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : klongmuesai2010@hotmail.com
Website : www.bkms.ac.th