โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เพศ จำนวน
ชาย 485
หญิง 393
รวม 878

โรงเรียนในสังกัด อบจ. ชลบุรี


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

กิจกรรม Chonburi meeting ระดมสมองคนรุ่นใหม่ โดยกลุ่ม New Generation เรารักชลบุรี

ดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์มาดา หมวกอยู่จิรัชยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครู ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูรับรางวัลคนดีศรีบ่อทอง ในงานของดีอำเภอบ่อทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : [email protected]
Website : www.bkms.ac.th